Zorgmedewerker-met-vrouw-met-verstandelijke-beperking

De Matchmaker Zorg is een instrument waarmee klanten gekoppeld kunnen worden aan medewerkers in de zorg die het beste bij hen passen. Er wordt daarbij rekening gehouden met interesses, wensen en behoeften. Wil de klant een medewerker die makkelijk Engels spreekt? Of is het belangrijker dat het vooral een rustig type is? Of dat de medewerkers die bij hem of haar over de vloer komt ook van honden houdt?

Met de Matchmaker Zorg kan de zorg vanuit klantperspectief worden georganiseerd. Hiermee kan de zorg prettiger en persoonlijk ingericht worden. De wensen, behoeften en interesses van klanten staan centraal. Deze criteria blijken vaak niet naar voren te komen in protocollen, procedures of opleidingen. Hoe fijn is het als je een klik hebt met degene die bij jou over de vloer komt als je zorg of ondersteuning nodig hebt?

Uit recent onderzoek van het NIVEL (2015) bleek dat 41% van de klanten die de afgelopen 2 jaar een vervelende ervaring had met een zorgmedewerker, aangaven aan dat dit kwam doordat het simpelweg niet klikte. In tijden waarin de zorg steeds vaker achter de voordeur plaatsvindt is het extra belangrijk dat een klant een klik ervaart met de medewerker.

Doordat de wensen van klanten centraal worden gesteld, zal tevredenheid van klanten over de dienstverlening toenemen. Daar komt bij dat ook medewerkers worden aangesproken op hun voorkeuren en talenten. De verwachting is dat ook werknemerstevredenheid stijgt met als gevolg wellicht een daling van het ziekteverzuim.

Tot slot krijgt de organisatie die met Matchmaker Zorg werkt een schat aan informatie voorhanden om sturing te geven aan zijn organisatie. Zo kan een organisatie beter inspelen op klantwensen door bijvoorbeeld cursussen/trainingen aan te bieden op basis van steeds vaker voorkomende klantwensen. Organisaties kunnen meer rekening houden met ‘de mens achter de functie’ en bijvoorbeeld teams samenstellen op basis van de klantwensen in een bepaalde regio.

Zowel klanten als medewerkers geven in de Matchmaker Zorg aan de hand van vragen hun voorkeuren, talenten en behoeften aan. Op basis van een geautomatiseerde berekening ontstaat er een match tussen de klanten en medewerkers. Vervolgens kan een organisatie op basis hiervan de meest geschikte medewerker inzetten bij de klant. Een klant kiest dus niet voor een specifieke medewerker maar voor eigenschappen en interesses waar dus meerdere matches uit kunnen ontstaan.

In de Matchmaker Zorg wordt alleen gekeken naar persoonlijke voorkeuren en niet naar bekwaamheden/bevoegdheden. Het uitgangspunt is dat alle medewerkers in staat zijn kwalitatief goede zorg te leveren. De criteria waarop bijvoorbeeld in de kraamzorg gematched wordt zijn: huisdieren, gezinssituatie, andere kinderen, spreektaal, roken, koken en persoonlijkheid.

Matchmaker Zorg is in 2014 ontwikkeld door FWG Progressional People, advies- en onderzoeksbureau in de zorg. In 2022 kreeg Matchmaker Zorg een plek in de nieuwe planningssoftware ‘ISK10’ van ICT4Kraam. Hiermee werd het product naar een volgende fase gebracht qua doorontwikkeling, implementatie en opschaling. Overigens blijft FWG het gedachtengoed zorgbreed omarmen en betrokken bij doorontwikkelingen.

Nee, er worden geen foto’s van medewerkers getoond. In het informatiefilmpje is hier wel nog sprake van. Hier is uiteindelijk niet voor gekozen omdat klanten anders geneigd zouden kunnen zijn om een keuze voor een medewerker hoofdzakelijk op basis van uiterlijk te maken. Ook zijn er geen gegevens bekend op het gebied van leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging.

Het is mogelijk dat klanten de verwachting hebben dat zij hun ideale medewerker kunnen uitkiezen. Om dit te voorkomen krijgen klanten na het invullen van hun profiel een melding dat er zo goed mogelijk rekening gehouden gaat worden met hun wensen/voorkeuren, maar dat er niet gegarandeerd kan worden dat de toekomstige medewerker aan alle wensen voldoet.

Zo kan een medewerker ook niet verwachten dat al zijn of haar wensen gehonoreerd worden, beschikbaarheid en planning blijven van invloed op wie waar wordt ingepland.

Bij interesse en overige vragen kunt u contact opnemen met Raoul Zonnenberg. Samen kijken we of het werken met de huidige versie van de Matchmaker Zorg past in uw organisatie.

info@ict4kraam.nl

Ja, binnen organisaties waar met de Matchmaker Zorg gewerkt wordt dient men zich te houden aan de privacyrichtlijnen voor dataopslag (NEN-normen, VGA-wetgeving).

Bent u uitgenodigd voor de Matchmaker Zorg en heeft u hier een vraag over? Neem dan contact op met de organisatie waarvan u zorg gaat ontvangen. Zij weten hoe de Matchmaker Zorg werkt en kunnen u verder helpen bij eventuele inlog- of andere gebruikersvragen.